Hr

The island of Krk events calendar

Sort by:


Šurlice & Asparagus days

07.04.2017 - 30.04.2017
Punat
šurlice

KRK FOOD FEST – Šurlice and Asparagus days

07.04.2017 - 30.04.2017
Grad Krk
sparoge

DAYS OF ŠURLICE & ASPARAGUS

07.04.2017 - 30.04.2017
Baška

walking trail „Hodit, ćakulat i dobrinjštinu upoznat“

01.05.2017 - 01.05.2017
Dobrinj

Dobrinj; Sveti Vid Dobrinjski

Protuleće va Puntu" - Hiking to Veli vrh

01.05.2017 - 01.05.2017
Punat

ovca gl

Crna ovca

12.05.2017 - 14.05.2017
Baška
Malinska ZIP 12.04.2017.

SENSA

25.05.2017
Malinska
Loading…
Malinska ZIP 12.04.2017.

ROCK NA MORU, rock festival

26.05.2017 - 27.05.2017
Malinska

Vedran Ružić "SPIRITUAL MARKET"

27.05.2017 - 27.05.2017
Omišalj

Omišalj, Mirine

folklor

Summer in Kvarner

02.06.2017
Baška
more

Friends of the Sea: Igre

02.06.2017 - 16.06.2017

Municipality day of Omišalj

03.06.2017 - 06.06.2017
Omišalj
Rapsodija vatrometa

The Firework Rhapsody

09.06.2017 - 10.06.2017
Njivice

Njivice,Hotels and camp resort

63rd Folklore Festival of the Island of Krk, Dobrinj 2017

10.06.2017 - 11.06.2017

Dobrinj; centar

Days of "šurlice" home made pasta

16.06.2017 - 25.06.2017
Punat

Destination: Rijeka and surroundings

lokacije Omišalj Njivice Dobrinj Šilo Malinska Vrbnik Krk Punat Baška