En

Sortiraj po:


Alternate Text Alternate Text

Svečano postrojavanje odreda Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Rijeka

Grad Krk: 07. listopada 2023., 18.15
Štorija o galiji Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist)
Svečano postrojavanje odreda Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Rijeka uz izvođenje glasnog pucnja i Kola sv. Tripuna  

Gradska riva
Organizator: Centar za kulturu Grada Krka
Kontakt: kultura@gradkrk.net

Bokeljska mornarica, Tripundanske svečanosti uz sudjelovanje Malog admirala te balanje Kola svetog Tripuna tradicijska su obilježja bokeljskih Hrvata. Ta je tradicija povezana sa štovanjem svetog Tripuna, a Bokeljski Hrvati vjerno su je prenijeli u Hrvatsku na čijem području danas živi više od 10.000 pripadnika te zajednice.  
Sveti Tripun zaštitnik je Kotorske biskupije, a njemu posvećena Kotorska katedrala izgrađena je 1166. godine, prema zapisu na oltaru. Relikvije svetog Tripuna, u Kotor donesene 13. siječnja 809. godine, dočekali su mornari, koji su svecu u čast otplesali (odbalali) Kolo koje se do danas zaštitniku u čast bala u Kotoru i Republici Hrvatskoj (Zagrebu, Rijeci, Splitu, Puli i Dubrovniku). 
Tradicija Bokeljske mornarice do današnjeg dana isprepletena je s proslavama blagdana sv. Tripuna, i to kako kroz sudjelovanja u procesijama sv. Tripuna, tako i u organizaciji samih proslava, pa je Bokeljska mornarica sve do danas zadržala ulogu bratovštine vjerskog tipa. 
Svečanosti sv. Tripuna i Kolo sv. Tripuna, kao dio tradicije bokeljskih Hrvata u Hrvatskoj, kulturno su dobro koje je Republika Hrvatska upisala na UNESCO-v reprezentativan popis nematerijalne baštine. Njihovi su nositelji Hrvatske bratovštine Bokeljske mornarice 809 iz Zagreba, Rijeke, Splita, Pule i Dubrovnika.
Tradicija Proslave svetog Tripuna uz sudjelovanje Malog admirala te balanje Kola svetog Tripuna prenesena je na područje Hrvatske, a prve proslave zabilježene su 1873. godine u Splitu kada se, prema pisanju lokalnih novina, ondje, sa stalnim boravištem, zateklo 40 bokeljskih obitelji na čiji se poticaj te godine započelo s proslavama blagdana svetog Tripuna. Bokelji su u Republici Hrvatskoj organizirani kroz Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 koje djeluju u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Puli i Dubrovniku. Povijesno gledano, prva organizacija javlja se u Zagrebu, davne 1924., koja 1956. godine prerasta u kotorsku podružnicu Bokeljske mornarice, s time da su kasnije podružnice Bokeljske mornarice osnovane u Rijeci i Splitu (1962.), dok su u Puli i Dubrovniku bratovštine okupljene 1990-tih godina. 
Kolo sv. Tripuna izvodi se upravo svetom Tripunu u čast (sv. Tripun slavi se 03. veljače) i u drugim rijetkim i iznimnim prigodama blagdana ili državnih praznika. 
Kolo plešu pripadnici Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 u tradicionalnim uniformama mornara i časnika. Kolo se izvodi tako da se njime tvori 12 slika (figura) koje u svojim zapletima imaju duboku simboliku koja je odraz tradicionalnog bavljenja pomorstvom, no, često imaju i simboliku pomorskog oruđa (poput veriga ili sidra). Kolo odiše i elementima duhovnosti, što se posebno primjećuje kroz pokrete, odnosno, povlačenja pod ruku sudionika, potom sagibanja plesača, ali i međusobnom povezanošću rupcima, i to kao izraz međusobne povezanosti i solidarnosti. 
Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Rijeka, u spomen na Bitku kod Lepanta i blagdan Blažene Djevice Marije od Krunice, otplesat će Kolo sv. Tripuna, 07. listopada, u 18.15 sati, na Gradskoj rivi. Nakon Kola, proslava blagdana nastavlja se svetom misom u Krčkoj katedrali.


Detalji

Datum i sat: 07.10.2023. 18.15 - 19.00

Trajanje: 07.10.2023. - 07.10.2023.

www: Svečano postrojavanje odreda Hrvatske bratovštine Bokeljska mornarica 809 Rijeka

Kultura, Tradicija

Lokacija

GRAD KRK
Grad Krk, riva

Slična događanja